Aktuální výzvy

Věnujte svůj Den pro charitu na podporu humanitární činnosti Diecézní charity Brno na Ukrajině

POMOC PRO UKRAJINU 

Invaze ruských vojsk na Ukrajinu a vyhlášení válečného stavu dramaticky prohlubuje bezpečnostní i humanitární situaci v zemi. Ta se v důsledku vleklého ozbrojeného konfliktu na východě země potýká s dlouhodobou humanitární krizí. Již nyní je v zemi na 1,5 milionu vnitřně vysídlených lidí, jejich počet ale prudce narůstá. Další stovky tisíc lidí jsou či budou nuceny uprchnout a právě pro ty jre určena Vaše pomoc.

 Pomáháme lidem, kteří prchají před válkou do Brna a okolí.

V této nastalé situaci spolupracujeme s městem Brnem i s Jihomoravským krajem.

Pomoc aktivně poskytují především zaměstnanci Služeb pro cizince CELSUZ, kteří mají dlouholeté zkušenosti s asistencí cizincům při vyřizování dokumentům i poradenstvím v této oblasti. Jsou přítomni jak na Odboru azylové a migrační politiky v Brně (OAMP), tak v nově vzniklém Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU) na Brněnském výstavišti. Na obou místech pomáhají především s tlumočením, orientací nebo poskytují informace o navazujících službách. 

ukrajina

 

Diecézní charita Brno pomáhá na Ukrajině více než 20 let. Podporujeme sociálně slabé rodiny, vzdělávání dětí a financujeme léčebné výlohy.

 

ukrajina 4

Humanitární činnost na Ukrajině

V roce 2000 jsme zahájili naši činnost podporou prvních dětských domovů rodinného typu na Zakarpatské Ukrajině. Nyní jsou tyto domovy díky podpoře státu soběstačné, a tak jsme naši pomoc rozšíli dál.

VÍCE O NAŠÍ ČINNOSTI NA UKRAJINĚ

 

 

Podpora humanitární činnosti Diecézní charity Brno

č. ú.: 123-5458370217/0100, VS:22

QR web Ukrajina DPCH

 

 DĚKUJEME

 

Věnujte Den pro Charitu na výstavbu bytového domu pro seniory v oblasti zasažené tornádem

Pamatujme i na ty nejzranitelnější, kteří už nemají sílu postavit se na vlastní nohy. Vytvořme jim nový a bezpečný domov.

 

Díky finančním darům z veřejné sbírky jsme dokázali pomoci velké části rodin z postižených oblastí. Bohužel tornádo zničilo domy i seniorům, kteří už nemají sílu začínat znovu. Chceme proto postavit dům s deseti byty, kde tito lidé najdou své domovy.

 

Lužice3

Projekt plánujeme realizovat ve spolupráci s místním vedením obcí. Pomoc Charity na Hodonínsku bude dlouhodobá a náročná. Proto potřebujeme Vaši pomoc s pokrytím nákladů na organizaci a práci v terénu, abychom mohli pomáhat co nejdéle všem potřebným. 

Je naší prioritou být tam, kde nás potřebují, ale bez Vaší pomoci to bude velmi těžké.

Lužice

Sbírka byla vyhlášena podle zákona č. 117/2001 Sb. Na jeho základě je i přísně kontrolováno využití sbírky:

 

  • minimálně 95% je určeno pro přímou pomoc zasaženým
  • maximálně 5% slouží organizaci k pokrytí nákladů na organizaci sbírky i pomoci.

Jak můžete darovat:

K pomoci stačí minuta díky zabezpečené platební bráně Pays: 

Klikni a věnuj hodinu pracovního dne.

věnuj 200 Kč

Klikni a věnuj polovinu pracovního dne.

věnuj 800 Kč

Klikni a věnuj celý pracovní den.

věnuj 1 600 Kč

Klikni a věnuj celý pracovní týden.

věnuj 8 000 Kč

Při zadávání platby, prosím vyplňte svůj email, abychom mohli vaši platbu správně identifikovat a vystavit vám potvrzení o daru. 

 


 

Věnujte Den pro Charitu péči o umírající

Každý člověk si přeje odejít v kruhu svých nejbližších. Díky domácí hospicové péči mohou nevyléčitelně nemocní zůstávat se svojí rodinou až do konce.

Připojte se spolu s námi ke Světovému dni hospicové a paliativní péče a darujte příspěvek na péči o nevyléčitelně nemocné.

 

Mezi Chariťáky patří i lékaři, zdravotní sestřičky nebo psychologové,
kteří pomáhají nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinám.

Přidejte se symbolicky k nim a staňte se součástí hospicového týmu tím,
že věnujete svůj Den pro Charitu.

Jak se stát Chariťákem a pomáhat?

Den pro Charitu je projekt, do kterého můžete zapojit celou vaši firmu. Připravíme pro vás na míru dárcovskou výzvu. Zaměstnanci, kteří se do ní zapojí, věnují svou denní mzdu nebo její část Charitě. Finanční podporou se tak symbolicky stanou Chariťáky a zapojí se do pomoci Charity.

Proč podpořit hospicovou péči?

Péče o nevyléčitelně nemocné a umírající je v České republice stále velmi podceňována. Charita je jedním z významných poskytovatelů jak pobytových, tak mobilních služeb paliativní medicíny. Naše zkušené týmy lékařů, sester, psychologů, sociálních pracovníků i pastoračních asistentů umožňují rodinám pečovat o své blízké až do posledních okamžiků. Pomáhají pacientům odejít důstojně a doma.

„Pro rodiny jsme oporou a často i podmínkou toho, aby péči o svého nejbližšího zvládli doma s co nejmenšími obavami. Toto vědomí dělá z mé profese zdravotní sestry opravdové poslání."

Chariťačka Anna, zdravotní sestra v Domácím hospici sv. Lucie v Brně

hospic

Anna a její kolegové pečovali o Milana

Po oznámení lékařské prognózy si Milan přál zemřít doma. Jeho manželka Dana a syn Michal s velkými obavami očekávali následující týdny, kdy mu nebudou umět pomoci. Realita však byla jiná. Díky týmu Domácího hospice sv. Lucie, probíhaly dny v klidu a naprosté důvěře. Pomohla tomu empatie, laskavost a dobrota sester i lékařů, kteří k rodině pravidelně docházeli a doprovázeli až k bezbolestnému, klidnému a smířenému odchodu. Rodina se vyrovnává s jeho odchodem a i v této situaci čerpá energii ze zkušenosti, kterou jim přinesly služby hospice.

V roce 2020 pečovali Chariťáci o 1 448 pacientů, podobně jako o Milana. 

výzva

Jak se zapojit?

Chcete věnovat Den pro Charitu a její péči o umírající? Kontaktujte nás a my vám vytvoříme řešení na míru.

Jak můžete darovat:

K pomoci stačí minuta díky zabezpečené platební bráně Pays: 

Klikni a věnuj hodinu pracovního dne.

věnuj 200 Kč

Klikni a věnuj polovinu pracovního dne.

věnuj 800 Kč

Klikni a věnuj celý pracovní den.

věnuj 1 600 Kč

Klikni a věnuj celý pracovní týden.

věnuj 8 000 Kč

Při zadávání platby, prosím vyplňte svůj email, abychom mohli vaši platbu správně identifikovat a vystavit vám potvrzení o daru.