• Pomáháte Ivě pečovat o nevyléčitelně nemocné.

    Po oznámení lékařské prognózy si Milan přál zemřít doma. Jeho manželka Dana a syn Michal s velkými obavami očekávali následující týdny, kdy mu nebudou umět pomoci. Realita však byla jiná. Díky týmu Domácího hospice sv. Lucie, probíhaly dny v klidu a naprosté důvěře. Pomohla tomu empatie, laskavost a dobrota sester i lékařů, kteří k rodině pravidelně docházeli a doprovázeli až k bezbolestnému, klidnému a smířenému odchodu. Rodina se vyrovnává s jeho odchodem a i v této situaci čerpá energii ze zkušenosti, kterou jim přinesly služby hospice.


    Jsem součástí týmu, který je na blízku pacientům, kteří se rozhodli strávit své poslední okamžiky v domácím prostředí, a jejich rodinám. Zajišťujeme nemocným odbornou paliativní péči tak, aby byla zachována důstojnost a předešli jsme utrpení. Pro rodiny jsme oporou a často i podmínkou toho, aby péči o svého nejbližšího zvládli doma s co nejmenšími obavami. Toto vědomí dělá z mé profese zdravotní sestry opravdové poslání.

    Pomáháte Ivě pečovat o nevyléčitelně nemocné.
Po oznámení lékařské prognózy si Milan přál zemřít doma. Jeho manželka Dana a syn Michal s velkými obavami očekávali následující týdny, kdy mu nebudou umět pomoci. Realita však byla jiná. Díky týmu Domácího hospice sv. Lucie, probíhaly dny v klidu a naprosté důvěře. Pomohla tomu empatie, laskavost a dobrota sester i lékařů, kteří k rodině pravidelně docházeli a doprovázeli až k bezbolestnému, klidnému a smířenému odchodu. Rodina se vyrovnává s jeho odchodem a i v této situaci čerpá energii ze zkušenosti, kterou jim přinesly služby hospice.

Jsem součástí týmu, který je na blízku pacientům, kteří se rozhodli strávit své poslední okamžiky v domácím prostředí, a jejich rodinám. Zajišťujeme nemocným odbornou paliativní péči tak, aby byla zachována důstojnost a předešli jsme utrpení. Pro rodiny jsme oporou a často i podmínkou toho, aby péči o svého nejbližšího zvládli doma s co nejmenšími obavami. Toto vědomí dělá z mé profese zdravotní sestry opravdové poslání. Iva Matějková vrchní sestra Domacího hospice sv. Lucie v Brně
  • 1

Projekt vznikl ve spolupráci s agenturou Ogilvy. Děkujeme!

Copyright © 2021 Den pro charitu. Všechna práva vyhrazena.