Jak pomáháte

Konkrétní příklady pomoci zapojených firem

HARTMANN – RICO a.s

Zaměstnanci firmy HARTMANN – RICO a.s. pomáhají pečovat o seniory a nevyléčitelně nemocné službám Domácí zdravotní péče a Domácí hospicové péče, které působí v Jihomoravském kraji a části kraje Vysočina. Z výtěžku služby nakoupily zdravotnický materiál a léky pro své klienty a pacienty, kteří tak mohou zůstávat doma mezi svými blízkými.

hartmann

Zapojte se do Dne pro Charitu a pomozte nevyléčitelně nemocným důstojně odejít.

„Pomáhám rodinám, aby o své blízké zvládli pečovat doma. Pacienti jsou doma spokojenější než v nemocnici a díky podpoře lidí, jako jsou ti z Hartmannu, pro ně máme dostatek kvalitního zdravotnického materiálu.“

Blanka, zdravotní sestra Domácí zdravotní péče

Zaměstnanci firmy HARTMANN – RICO a.s. odpracovali jako Chariťáci v roce 2019 hodiny v hodnotě 38 147 Kč.

Karel Kaňák s.r.o.

Zaměstnanci firmy Karel Kaňák s.r.o. pomáhají přímo na Hodonínsku prostřednictvím služeb Oblastní Charity Hodonín. Pomohli například pořídit hudební vybavení či knihy pro Nízkoprahový klub pro děti a mládež Pohoda nebo pořídit ochranné pracovní pomůcky pro Charitní pečovatelskou službu.

 

logo-vyseky-pruhledne-c5b389bf9ea1466e74c5df60ceba9484

 

Zapojte se do Dne pro Charitu a dejte mladým lidem šanci na lepší budoucnost.

„Pracuji s mladými lidmi 11 – 21 let, kteří jsou v ústraní zájmu rodiny a společnosti a většinu svého času tráví na ulici, kde je ohrožují drogy, kriminalita apod. Podporuji je při řešení krizových situací, které by sami nezvládli. Dávám jim tak šanci něco změnit a naději na lepší budoucnost, kterou ve svém okolí nenachází."

Jiří, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pohoda Hodonín

Zaměstnanci firmy Karel Kaňák s.r.o. odpracovali jako Chariťáci:

  • v roce 2020 hodiny v hodnotě 19 427 Kč
  • v roce 2019 hodiny v hodnotě 16 998 Kč
  • v roce 2018 hodiny v hodnotě 23 298 Kč

Váš dar do Dne pro Charitu putuje do služeb Diecézní charity Brno. Ta poskytuje 150 sociálních a zdravotních služeb na území Jihomoravského kraje a části kraje Vysočina.  

Rozdělení výtěžku na web

Jak pomáháte

  • 60% výtěžku pomáhá lidem v nouzi přímo ve vaší lokalitě 
  • 10% výtěžku putuje do rozvojového fondu Diecézní charity Brno 
  • 30% výtěžku pomáhá šířit poselství Dne pro Charitu