Tornádo

Věnujte Den pro Charitu na výstavbu bytového domu pro seniory v oblasti zasažené tornádem

Pamatujme i na ty nejzranitelnější, kteří už nemají sílu postavit se na vlastní nohy. Vytvořme jim nový a bezpečný domov.

 

Díky finančním darům z veřejné sbírky jsme dokázali pomoci velké části rodin z postižených oblastí. Bohužel tornádo zničilo domy i seniorům, kteří už nemají sílu začínat znovu. Chceme proto postavit dům s deseti byty, kde tito lidé najdou své domovy.

 

Lužice3

Projekt plánujeme realizovat ve spolupráci s místním vedením obcí. Pomoc Charity na Hodonínsku bude dlouhodobá a náročná. Proto potřebujeme Vaši pomoc s pokrytím nákladů na organizaci a práci v terénu, abychom mohli pomáhat co nejdéle všem potřebným. 

Je naší prioritou být tam, kde nás potřebují, ale bez Vaší pomoci to bude velmi těžké.

Lužice

Sbírka byla vyhlášena podle zákona č. 117/2001 Sb. Na jeho základě je i přísně kontrolováno využití sbírky:

 

  • minimálně 95% je určeno pro přímou pomoc zasaženým
  • maximálně 5% slouží organizaci k pokrytí nákladů na organizaci sbírky i pomoci.

Jak můžete darovat:

K pomoci stačí minuta díky zabezpečené platební bráně Pays: 

Klikni a věnuj hodinu pracovního dne.

věnuj 200 Kč

Klikni a věnuj polovinu pracovního dne.

věnuj 800 Kč

Klikni a věnuj celý pracovní den.

věnuj 1 600 Kč

Klikni a věnuj celý pracovní týden.

věnuj 8 000 Kč

Při zadávání platby, prosím vyplňte svůj email, abychom mohli vaši platbu správně identifikovat a vystavit vám potvrzení o daru.